Długość tekstu: 0 / 500
Liczba przesłanych znaków dzisiaj: ? / 1500
Tekst poprawiony...
  • Słowo poprawione (w niepewnych przypadkach możliwość cofnięcia korekty – jeśli jest błędna/niepotrzebna, najedź kursorem na słowo i kliknij „cofnij”).
  • Słowo poprawne słownikowo, ale z podejrzeniem użycia niewłaściwej formy w danym kontekście (najedź kursorem, by zobaczyć propozycje).
  • Słowo błędne, dla którego znaleziono kilka możliwości korekty (najedź kursorem, by samodzielnie wybrać poprawną formę).
  • Słowo rozpoznane jako błędne, dla którego nie znaleziono propozycji korekt.
  • Słowo, którego korektę cofnięto.
iKorektor to internetowe narzędzie umożliwiające automatyczną korektę tekstu w języku polskim. Tekst jest sprawdzany pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych, braku polskich znaków diakrytycznych, literówek itp.

Narzędzie nie gwarantuje usunięcia wszystkich nieprawidłowości tekstu, lecz jego poprawę w zakresie eliminacji najczęstszych, ewidentnych błędów językowych, niekiedy zależnych także od kontekstu zdania. Treści przesyłane do korekty nie są gromadzone.

Standardowe limity użycia narzędzia nie są wystarczające? Skorzystaj z iKorektorPro.

W przygotowaniu dedykowane dodatki dla przeglądarek Firefox i Google Chrome, dzięki którym automatycznie poprawisz tekst na dowolnej stronie internetowej, zarówno w jej treści, jak i w polach tekstowych.

Dla programistów przygotowane zostało API, dzięki któremu możliwe jest zaimplementowanie funkcji autokorekty tekstu we własnych aplikcjach.

W wolnej chwili możesz sprawdzić swoją znajomość poprawnej pisowni różnych słów w szybkim quzie z języka polskiego.

iKorektor jest stale rozwijany i ulepszany. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie, pomysły, uwagi – autor będzie wdzięczny za przesłanie ich za pomocą formularza kontaktowego.
fb