Długość tekstu: 0 / 500
Liczba przesłanych znaków dzisiaj: ? / 3000
Tekst poprawiony...Opis kolorów ▾
  • Słowo automatycznie poprawione (w mniej pewnych przypadkach możliwość podejrzenia oryginalnego słowa i cofnięcia korekty, jeśli jest błędna/niepotrzebna) lub poprawiony/wstawiony znak.
  • Słowo niepoprawione (oryginalne), gdyż jest poprawne słownikowo, ale w którym zachodzi podejrzenie błędu w odniesieniu do kontekstu zdania (najedź kursorem lub tapnij, by wyświetlić propozycje korekty).
  • Słowo zamienione na poprawne słownikowo, ale bez pewności co do właściwej formy w danym kontekście.
  • Słowo błędne, którego nie udało się automatycznie poprawić i dla którego znaleziono kilka propozycji korekty.
  • Słowo błędne częściowo poprawione, zawierające propozycje dalszych korekt.
  • Słowo błędne, którego nie udało się poprawić i dla którego nie znaleziono propozycji.
  • Słowo, którego korektę cofnięto.
iKorektor to internetowe narzędzie umożliwiające automatyczną korektę tekstu w języku polskim. Tekst jest sprawdzany pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych, braku polskich znaków diakrytycznych, literówek itp.

Narzędzie nie gwarantuje usunięcia wszystkich nieprawidłowości tekstu, lecz jego poprawę w zakresie eliminacji najczęstszych, ewidentnych błędów językowych, niekiedy zależnych także od kontekstu zdania. Treści przesyłane do korekty nie są gromadzone.

Standardowe limity użycia narzędzia nie są wystarczające? Skorzystaj z iKorektorPro.

W przygotowaniu dedykowane dodatki dla przeglądarek Firefox i Google Chrome, dzięki którym automatycznie poprawisz tekst na dowolnej stronie internetowej, zarówno w jej treści, jak i w polach tekstowych.

Dla programistów przygotowane zostało API, dzięki któremu możliwe jest zaimplementowanie funkcji autokorekty tekstu we własnych aplikcjach.

W wolnej chwili możesz sprawdzić swoją znajomość poprawnej pisowni różnych słów w szybkim quzie z języka polskiego.

iKorektor jest stale rozwijany i ulepszany. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie, pomysły, uwagi – autor będzie wdzięczny za przesłanie ich za pomocą formularza kontaktowego.
fb