Pakiet jest aktywny • ważny do
Wykorzystano z puli znaków ponad dzienny limit
wyloguj z iKorektorPro
Długość tekstu: 0 (limit: )
Liczba sprawdzonych znaków dzisiaj: ? (limit: )
Tekst poprawiony...▾ OBJAŚNIENIA
 • Słowo automatycznie poprawione (w mniej pewnych przypadkach możliwość cofnięcia korekty, jeśli jest błędna/niepotrzebna) lub poprawiony/wstawiony znak.
 • Słowo zamienione/zedytowane/poprawione przez użytkownika.
 • Słowo niepoprawione (oryginalne), gdyż jest poprawne słownikowo, ale w którym zachodzi podejrzenie błędu w odniesieniu do kontekstu zdania (najedź kursorem lub tapnij, by wyświetlić propozycje korekty).
 • Słowo zamienione na poprawne słownikowo, ale bez pewności co do właściwej formy w danym kontekście.
 • Słowo błędne, którego nie udało się automatycznie poprawić i dla którego znaleziono kilka propozycji korekty.
 • Słowo błędne częściowo poprawione, zawierające propozycje dalszych korekt.
 • Słowo błędne, którego nie udało się poprawić i dla którego nie znaleziono propozycji.
 • Słowo, którego korektę cofnięto.
 • [cofnij] cofa korektę, tzn. przywraca oryginalne słowo z tekstu źródłowego.
 • [edytuj] umożliwia samodzielną edycję poprawionego/zaznaczonego słowa.
 • [przywróć] przywraca stan słowa bezpośrednio po autokorekcie, czyli przed zmianami użytkownika.
Poprawiaj tekst bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej. Zainstaluj dodatek iKorektor w przeglądarce
Dowiedz się więcej
iKorektor to internetowe narzędzie umożliwiające automatyczną korektę tekstu w języku polskim. Tekst jest sprawdzany pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, typograficznych, braku polskich znaków diakrytycznych, literówek itp.

Narzędzie nie gwarantuje usunięcia wszystkich nieprawidłowości tekstu, lecz jego poprawę w zakresie eliminacji najczęstszych, ewidentnych błędów językowych, niekiedy zależnych także od kontekstu zdania.
Treści przesyłane do korekty nie są gromadzone.

Dla programistów przygotowane zostało API, dzięki któremu możliwe jest zaimplementowanie funkcji autokorekty tekstu we własnych aplikcjach.

iKorektor jest stale rozwijany i ulepszany. Jeśli masz jakiekolwiek sugestie, pomysły, uwagi – autor będzie wdzięczny za przesłanie ich za pomocą formularza kontaktowego.
fb