ładowanie

Dodatki do przeglądarek

Rozszerzenia do przeglądarek iKorektora umożliwiają sprawdzanie tekstu bezpośrednio na odwiedzanych stronach internetowych, zarówno w polach tekstowych, jak i w treści witryny.

Instalacja

Chrome / Opera / Edge Firefox

W trakcie instalacji zostaniesz poproszony/a o zaakceptowanie następujących uprawnień:

Korektor tekstu w przeglądarce – jak to działa?

Działanie dodatku polega na wyświetlaniu dodatkowego przycisku autokorekty na prawie dowolnej, aktualnie otwartej stronie internetowej – wewnątrz pól tekstowych oraz obok zaznaczonej treści witryny. Domyślnie dodatek jest nieaktywny i przycisk nie pojawia się. Gdy jest potrzebny, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu otwartej strony i z menu kontekstowego wybierz „Aktywuj iKorektor”:

Aktywacja przycisku korektora na karcie – menu kontekstowe

Aktywować dodatek na danej stronie można również w ustawieniach dodatku, a także za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Spacja. Jeśli skrót nie działa, mógł zostać już zarezerwowany przez inne rozszerzenie. Aby utworzyć własny skrót do aktywacji w przeglądarce Chrome, przejdź na stronę chrome://extensions/shortcuts i odszukaj sekcję odpowiedzialną za dodatek iKorektor. Następnie w wierszu „Aktywacja iKorektora” ustaw wybrany skrót (kliknij ikonkę edycji pola („ołówek”) i wciśnij skrót na klawiaturze – gotowe).

Po aktywacji przycisk iKorektora będzie się pojawiał w standardowy sposób na stronie / karcie przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Jeśli aktywacji dodatku dokonano wewnątrz pola z tekstem (otwarto na nim menu kontekstowe lub w trakcie pisania użyto właściwego skrótu klawiszowego), proces korekty tekstu w tym polu rozpocznie się automatycznie.

Uruchomienie sprawdzania pisowni i autokorekty

Aby sprawdzić tekst w danym, aktywnym polu tekstowym, kliknij uprzednio aktywowany przycisk autokorekty znajdujący się w prawym rogu tego pola. Poprawiony tekst z zaznaczonymi na kolorowo poprawkami i sugestiami wyświetli się w oknie dialogowym iKorektora:

Autokorekta tekstu w polu tekstowym na stronie

Możesz wówczas wprowadzić jeszcze własne zmiany / poprawki i zamienić oryginalny tekst w polu tekstowym na poprawiony, klikając przycisk „Zamień” lub wciskając Enter. Aby cofnąć zamianę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Z.

Czasami zdarza się, że oryginalnego tekstu w polu tekstowym nie uda się podmienić. Ujrzysz wówczas stosowny komunikat. Tekst po korekcie zostanie wtedy automatycznie skopiowany do schowka, a oryginalna treść pola zaznaczona, dzięki czemu można łatwo zamienić ją manualnie poprzez wklejenie (Ctrl+V na klawiaturze). W ustawieniach dodatku możesz włączyć automatyczne wklejanie ze schowka (wymaga zaakceptowania uprawnienia odczytu skopiowanych danych).

Aby sprawdzić bezpośrednio treść witryny, zaznacz kursorem wybrany tekst na stronie. Obok zaznaczenia, z prawej strony powinien pojawić się przycisk iKorektora (o ile został uprzednio aktywowany).

Ustawienia dodatku

Dzięki ustawieniom możesz dostosować wygląd i sposób działania dodatku do swoich preferencji. Aby otworzyć ustawienia, kliknij zieloną ikonkę iKorektora na górnej belce przeglądarki (obok paska adresu):

Widok ustawień dodatku

Innym sposobem na wejście do ustawień jest kliknięcie przycisku „zębatki” w oknie dialogowym z tekstem po korekcie (zostanie otwarta osobna karta ustawień).

W ustawieniach otwartych jako okienko „popup” (jak na obrazku powyżej), możesz także aktywować dodatek na danej stronie / karcie, klikając „Aktywuj na stronie”.

Prywatność

Nie gromadzimy Twoich tekstów przesyłanych do korekty. Nie są również przesyłane informacje o odwiedzanych stronach lub z których pochodzi tekst do korekty. Z uwagi na to, że dodatek jest aktywowany tylko w razie potrzeby, nie ma on dostępu do stron odwiedzanych przez Ciebie na co dzień.

W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem dodatku, skontaktuj się.