ładowanie

Dodatki do przeglądarek

Rozszerzenia do przeglądarek iKorektora umożliwiają sprawdzanie pisowni i korektę błędów tekstu bezpośrednio na prawie dowolnej stronie internetowej, zarówno w polach tekstowych, jak i w treści witryny.

Instalacja

Chrome / Opera / Edge Firefox

Zrzuty ekranu

Korektor tekstu w przeglądarce – informacje

Aktywacja przycisku sprawdzania pisowni i autokorekty

Działanie dodatku polega na wyświetlaniu niewielkiego przycisku wewnątrz aktywnego (klikniętego) pola tekstowego, a także obok zaznaczonego tekstu na stronie. Domyślnie przycisk jest nieaktywny i nie pojawia się. Gdy jest potrzebny, należy go najpierw aktywować na danej karcie przeglądarki. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu otwartej strony i z menu kontekstowego wybrać Aktywuj przycisk iKorektora (zrzut ekranu nr 1). Jeśli przycisk do sprawdzania pisowni został aktywowany nad polem z tekstem, proces korekty tekstu rozpocznie się samoistnie (tak samo, gdy uprzednio zaznaczono jakąś treść na stronie).

Sprawdzanie pisowni i autokorekta

Po aktywacji przycisku, aby sprawdzić i poprawić tekst w danym polu tekstowym, kliknij przycisk autokorekty znajdujący się w prawym rogu tego pola. Poprawiony tekst z zaznaczonymi na kolorowo poprawkami i sugestiami pojawi się w nowym oknie (zrzut ekranu nr 2). Możesz wówczas wprowadzić jeszcze własne zmiany / poprawki i zamienić oryginalny tekst w polu tekstowym na poprawiony, klikając Akceptuj i zamień. Aby cofnąć zamianę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Z.

Aby sprawdzić tekst bezpośrednio w treści strony, zaznacz kursorem wybrany tekst. Obok zaznaczenia, z prawej strony powinien pojawić się przycisk autokorekty (jeśli został uprzednio aktywowany).

Ustawienia

Dzięki ustawieniom możesz dostosować wygląd i sposób działania dodatku do swoich preferencji. Aby wejść do ustawień, kliknij zieloną ikonę dodatku na górnym pasku przeglądarki (zrzut ekranu nr 3) lub kliknij Ustawienia w oknie z tekstem poprawionym. Zaletą pierwszego sposobu jest natychmiastowe wprowadzanie zmian na aktualnie otwartej karcie z aktywnym przyciskiem autokorekty. Przy sposobie drugim otwierana jest osobna karta z ustawieniami, przez co ewentualne zmiany będę widoczne dopiero na nowo otwartych kartach przeglądarki.

W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem dodatku, skontaktuj się.

Prywatność

Dodatek do przeglądarki iKorektor nie gromadzi Twoich tekstów przesyłanych do korekty, ani informacji o odwiedzanych stronach lub z których pochodzi tekst do korekty.