ładowanie

Dodatki do przeglądarek

Rozszerzenia do przeglądarek iKorektora umożliwiają sprawdzanie tekstu bezpośrednio na odwiedzanych stronach internetowych, zarówno w polach tekstowych, jak i w treści witryny.

Instalacja

Chrome / Opera / Edge Firefox

Korektor tekstu w przeglądarce – jak to działa?

Działanie dodatku polega na wyświetlaniu dodatkowego przycisku autokorekty na prawie dowolnej, aktualnie otwartej stronie internetowej. Przycisk wyświetlany jest wewnątrz aktywnego (klikniętego) pola tekstowego lub obok zaznaczonego tekstu na stronie. Domyślnie przycisk jest nieaktywny i nie pojawia się. Gdy jest potrzebny, należy go najpierw aktywować. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu otwartej strony i z menu kontekstowego wybierz „Aktywuj przycisk iKorektora”:

Aktywacja przycisku korektora na karcie – menu kontekstowe

Jeśli przycisk został aktywowany na polu z tekstem (otwarto na nim menu kontekstowe), proces korekty tekstu rozpocznie się samoistnie.

Uruchomienie sprawdzania pisowni i autokorekty

Po aktywacji przycisku, aby sprawdzić i poprawić tekst w danym, aktywnym polu tekstowym, kliknij przycisk autokorekty znajdujący się w prawym rogu tego pola. Poprawiony tekst z zaznaczonymi na kolorowo poprawkami i sugestiami wyświetli się w nowym oknie dialogowym:

Autokorekta tekstu w polu tekstowym na stronie

Możesz wówczas wprowadzić jeszcze własne zmiany / poprawki i zamienić oryginalny tekst w polu tekstowym na poprawiony, klikając „Akceptuj i zamień”. Aby cofnąć zamianę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Z.

Aby sprawdzić bezpośrednio treść witryny, zaznacz kursorem wybrany tekst na stronie. Obok zaznaczenia, z prawej strony powinien pojawić się przycisk (o ile został uprzednio aktywowany).

Ustawienia dodatku

Dzięki ustawieniom możesz dostosować wygląd i sposób działania dodatku do swoich preferencji. Aby otworzyć ustawienia, kliknij zieloną ikonę iKorektora na górnym pasku przeglądarki:

Widok ustawień dodatku

Innym sposobem na wejście do ustawień jest kliknięcie przycisku „Ustawienia” w oknie dialogowym korektora. Zaletą pierwszego sposobu jest natychmiastowe wprowadzanie zmian na aktualnie otwartej karcie z aktywnym przyciskiem autokorekty. Przy sposobie drugim otwierana jest osobna karta z ustawieniami, przez co ewentualne zmiany będę widoczne dopiero na nowo otwartych kartach przeglądarki.

W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem dodatku, skontaktuj się.

Prywatność

Nasz dodatek nie gromadzi Twoich tekstów przesyłanych do korekty. Nie są również przesyłane informacje o odwiedzanych stronach lub z których pochodzi tekst do korekty.