ładowanie

Dodatki do przeglądarek

UWAGA: po ostatniej aktualizacji, aktualnie zainstalowany dodatek należy ponownie aktywować, akceptując nowe uprawnienia. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.

Rozszerzenia do przeglądarek iKorektora umożliwiają sprawdzanie tekstu bezpośrednio na odwiedzanych stronach internetowych, zarówno w polach tekstowych, jak i w treści witryny.

Instalacja

Chrome / Opera / Edge Firefox

W trakcie instalacji zostaniesz poproszony/a o zaakceptowanie następujących uprawnień:

Korektor tekstu w przeglądarce – jak to działa?

Działanie dodatku polega na wyświetlaniu dodatkowego przycisku autokorekty na prawie dowolnej, aktualnie otwartej stronie internetowej. Przycisk pojawia się wewnątrz aktywnego (klikniętego) pola tekstowego lub obok zaznaczonego tekstu na stronie. Domyślnie przycisk jest nieaktywny i nie pojawia się. Gdy jest potrzebny, należy go najpierw aktywować. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu otwartej strony i z menu kontekstowego wybierz „Aktywuj iKorektor” lub wciśnij Ctrl+Spacja lub Ctrl+Q na klawiaturze:

Aktywacja przycisku korektora na karcie – menu kontekstowe

Jeśli skróty klawiszowe nie działają, mogły zostać już zarezerwowane przez inne dodatki. Aby utworzyć własny skrót w przeglądarce Chrome, wejdź na stronę chrome://extensions/shortcuts i odszukaj sekcję iKorektora. Następnie w wierszu „Aktywacja iKorektora” zdefiniuj własny skrót (kliknij ikonkę edycji pola i wciśnij pożądany skrót na klawiaturze – gotowe).

Jeśli aktywacji dokonano na polu z tekstem (otwarto na nim menu kontekstowe lub w trakcie pisania użyto właściwego skrótu klawiszowego), proces korekty tekstu rozpocznie się samoistnie.

Uruchomienie sprawdzania pisowni i autokorekty

Po aktywacji przycisku, aby sprawdzić i poprawić tekst w danym, aktywnym polu tekstowym, kliknij przycisk autokorekty znajdujący się w prawym rogu tego pola. Poprawiony tekst z zaznaczonymi na kolorowo poprawkami i sugestiami wyświetli się w oknie dialogowym iKorektora:

Autokorekta tekstu w polu tekstowym na stronie

Możesz wówczas wprowadzić jeszcze własne zmiany / poprawki i zamienić oryginalny tekst w polu tekstowym na poprawiony, klikając przycisk „Zamień” lub wciskając Enter. Aby cofnąć zamianę, użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Z.

Aby sprawdzić bezpośrednio treść witryny, zaznacz kursorem wybrany tekst na stronie. Obok zaznaczenia, z prawej strony powinien pojawić się przycisk iKorektora (o ile został uprzednio aktywowany).

Ustawienia dodatku

Dzięki ustawieniom możesz dostosować wygląd i sposób działania dodatku do swoich preferencji. Aby otworzyć ustawienia, kliknij zieloną ikonę iKorektora na górnym pasku przeglądarki:

Widok ustawień dodatku

Innym sposobem na wejście do ustawień jest kliknięcie przycisku „Ustawienia” w oknie dialogowym korektora (zostanie otwarta osobna karta ustawień).

W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem dodatku, skontaktuj się.

Prywatność

Nasz dodatek nie gromadzi Twoich tekstów przesyłanych do korekty. Nie są również przesyłane informacje o odwiedzanych stronach lub z których pochodzi tekst do korekty.