Regulamin

1. Definicje i postanowienia ogólne

 1. iKorektor.pl jest serwisem umożliwiającym automatyczną korektę tekstu w języku polskim.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego dostępnego pod domeną ikorektor.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie http://ikorektor.pl/regulamin. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
 3. Kontakt z właścicielem i administratorem Serwisu możliwy jest poprzez adres e-mail: lub przez formularz kontaktowy.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Do korzystania z Serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
 6. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookies niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

2. Zasady użytkowania

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania Serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
 2. W ramach standardowej funkcjonalności Serwisu Użytkownik może dokonać automatycznej korekty (znalezienia i poprawienia błędów językowych) wprowadzonego przez siebie tekstu. Limit długości tekstu w pojedynczej korekcie wynosi 500 znaków. Maksymalna suma łącznie przesłanych znaków do korekty wynosi 2000 znaków na dobę. Limity te mogą ulegać zmianom.
 3. Użytkownik ma prawo kopiować poprawiony tekst i dysponować nim dowolnie, lecz zgodnie z prawami autorskimi. Do skopiowanego tekstu dołączana jest automatycznie informacja o korekcie dokonanej przez Serwis, lecz Użytkownik może ją usunąć lub zmodyfikować.
 4. Użytkownik nie ma prawa oczekiwać, że w tekście przesłanym do korekty zostanie znaleziony i poprawiony każdy możliwy błąd językowy i że korekta w każdym przypadku będzie właściwa. Użytkownik powinien także samodzielnie ocenić, czy tekst po korekcie spełnia jego oczekiwania. W przypadku dostrzeżenia błędu zalecane jest zgłoszenie tego faktu poprzez funkcję "Zgłoś błąd korekty".
 5. Serwis nie przechowuje w żaden sposób tekstów podawanych do korekty przez Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu w ramach standardowej funkcjonalności jest bezpłatne.

3. Administrowanie Serwisem

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
fb