ładowanie

API korekty tekstu

iKorektor API to usługa umożliwiająca wykorzystanie funkcjonalności iKorektora bezpośrednio we własnych aplikacjach. Dostęp do API wymaga wygenerowania unikalnego klucza przesyłanego na adres e-mail. Treści przesyłane do korekty nie są gromadzone.

Specyfikacja

URL

https://api.ikorektor.pl

Parametry wywołania

Nazwa parametru Czy wymagany Wartość domyślna Opis
key tak - Klucz dostępu do API.
text tak - Tekst, który ma zostać poddany korekcie. Z uwagi na ograniczenia metody GET, zalecane przesyłanie dłuższych tekstów metodą POST.
lcase_at nie 50 Procentowy udział dużych liter w tekście, od którego litery zamieniane są na małe (tekst napisany dużymi literami może utrudnić właściwą korektę błędów). Funkcja ma także zastosowanie, gdy nie chcemy tekstów pisanych „caps lockiem”.
profanity nie 0 Cenzurowanie słów wulgarnych znakiem gwiazdki. Przesłana wartość liczbowa oznacza liczbę znaków do zakrycia w słowie, przy czym wartość 6 lub wyższa spowoduje zakrycie zawsze całego słowa, a wartość 0 to brak zakrywania.
parags nie 0 Dzielenie tekstu na akapity. Przesłana wartość liczbowa oznacza liczbę zdań na jeden akapit (dozwolone 0-10, gdzie 0 oznacza brak dzielenia na akapity).
gateway nie 1 Domyślnie iKorektor umożliwia wyłączenie z korekty pojedynczych słów poprzez wpisanie znaków „\\” (podwójny ukośnik wsteczny) przed danym wyrazem. Jest to „furtka” umożliwiająca świadome użycie błędu w tekście poddawanemu autokorekcie. Ukośniki zostają usunięte z tekstu wynikowego.
info nie 0 Zwracanie dodatkowych informacji o poprawionych / znalezionych błędach (patrz przykładowe wywołanie poniżej).
trim nie 1 Usuwanie białych znaków z końca tekstu.
dot_end nie 1 Dodawanie brakującej kropki na końcu tekstu oraz poszczególnych akapitów.

Przykładowe wywołanie

GET | POST  https://api.ikorektor.pl?text=ikorekor+poprawia+bledne+slowa+a+gdy+niejest+pewnien+pokazuje+sugtesie&key=demo&info=1

Odpowiedź (JSON):

{
  "text": "IKorektor poprawia bledne słowa, a gdy nie jest pewien pokazuje sugestie.", // tekst poprawiony
  "today_calls": 1, // liczba wywołań dzisiejszych
  "today_chars": 70, // liczba przesłanych znaków dzisiaj dla danego klucza
  "text_length": 70, // długość tekstu źródłowego
  // dodatkowe dane zwracane, gdy istnieje parametr info=1:
  "succs": [ // błędy w tekście, które zostały automatycznie poprawione
    {
      "error": "ikorekor", // słowo błędne z tekstu źródłowego
      "correction": "IKorektor", // autokorekta słowa z tekstu zwróconego
      "position": 0, // pozycja słowa w tekście wynikowym licząc od zera
      "comments": [ // komentarze wyjaśniające jakie błędy zostały poprawione
        "poprawienie błędów ortograficznych / literówek",
        "rozpoczęcie zdania dużą literą"
      ]
    },
    {
      "error": "slowa",
      "correction": "słowa",
      "position": 26,
      "comments": ["uzupełnienie polskich znaków diakrytycznych"]
    },
    {
      "error": "",
      "correction": ",",
      "position": 31,
      "comments": ["dodanie przecinka;https://polszczyzna.pl/gdzie-postawic-przecinek/"]
    },
    {
      "error": "",
      "correction": " ",
      "position": 42,
      "comments": ["dodanie odstępu między słowami"]
    },
    {
      "error": "pewnien",
      "correction": "pewien",
      "position": 48,
      "comments": ["poprawienie błędów ortograficznych / literówek"]
    },
    {
      "error": "sugtesie",
      "correction": "sugestie",
      "position": 64,
      "comments": ["poprawienie błędów ortograficznych / literówek"]
    },
    {
      "error": "",
      "correction": ".",
      "position": 72,
      "comments": ["dodanie kropki na końcu zdania"]
    }
  ],
  "fails": [ // błędy w tekście, których nie udało się automatycznie poprawić; mogą zawierać propozycje poprawnych słów
    {
      "error": "bledne",
      "suggs": [
        "blednę", 
        "błędne"
      ]
    }
  ]
}

Kody błędów

Status Odpowiedź (JSON) Opis
400
{
  "error": "INVALID_KEY"
}
Nieprawidłowy klucz API (lub jego brak).
400
{
  "error": "NO_TEXT"
}
Brak tekstu do korekty lub jest zbyt krótki (minimum 3 znaki).
400
{
  "error": "TXT_LEN"
}
Zbyt długi tekst do korekty.
400
{
  "error": "CHARS_LMT"
}
Przesłany tekst spowoduje przekroczenie dobowego limitu sprawdzonych znaków.
429
{
  "error": "CALLS_LMT_MIN"
}
Osiągnięto limit wywołań na minutę.
429
{
  "error": "CALLS_LMT_DAY"
}
Osiągnięto limit wywołań na dobę.

Dostępne plany

Darmowy

 • do 100 wywołań na dzień
 • do 15 000 łącznie sprawdzonych znaków na dzień
 • do 10 wywołań na minutę
 • do 5000 znaków w jednym wywołaniu

0 złwystarczy pobrać klucz dostępu

Pobierz klucz

Potrzebujesz więcej? Skontaktuj się, by dobrać odpowiedni dla siebie plan.

Pobranie klucza