Pluginy/wtyczki dla stron internetowych

Plugin autokorekty iKorektora to lekka wtyczka dla stron internetowych, dzięki której możliwe jest łatwe dodanie opcji autokorekty tekstu do formularzy we własnym serwisie.

Opis działania

Działanie pluginu polega na wyświetlaniu niewielkiego przycisku autokorekty w aktywnym polu tekstowym na stronie. Kliknięcie przycisku powoduje rozpoczęcie analizy zawartego w polu tekstu pod kątem błędów językowych. Gdy proces się zakończy, zostanie wyświetlone nowe okno z tekstem po autokorekcie wraz z zaznaczonymi na kolorowo poprawkami i sugestiami. Użytkownik może wówczas sprawdzić i zaakceptować korektę, bądź ją odrzucić. Akceptacja spowoduje podmianę oryginalnego tekstu w polu tekstowym.
Działanie wtyczki można przetestować w formularzu

Przed instalacją narzędzia wymagane jest zgłoszenie nazw stron/domen do aktywacji po stronie aplikacji. Bez tego kroku plugin nie będzie działał poprawnie na stronie. Obecnie można zgłosić do 5 stron.

Użycie pluginu jest limitowane następująco:
– do 50000 łącznie sprawdzonych znaków na dobę na całą stronę,
– do 5000 łącznie sprawdzonych znaków na dobę na użytkownika strony,
– do 1000 znaków w jednej korekcie,
– do 5 korekt na minutę na użytkownika strony.

Formularz testowy:

Instalacja

Podstawowe ustawienia:

Lokalizacja przycisku autokorekty w polu tekstowym:
Wyświetlanie przycisku w jednoliniowych polach tekstowych:
Wyświetlanie okna dialogowego z propozycją wykonania autokorekty:
Dzielenie tekstów na akapity – liczba zdań na akapit:
Ukrywanie wulgaryzmów – liczba gwiazdek w słowie:
Ignorowanie wyrazów poprzedzonych znakiem „\”:
Ochrona integralności plików (SRI):

Kod do umieszczenia na stronie:

<script>
  const iKorektorConf = Object.freeze({
    location: "bottom",
    inputs: true,
    prompt: false,
    parags: 0,
    profanity: 0,
    gateway: true,
    version: "2.0.1",
    csshash: "sha384-yIMrdOCfJOtOmgyLMeNN/hX1IqGBapTqST/vRaGcW1DMeLWIyuV30CBcWH62zUy+"
  });
</script>
<script defer 
  src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/ikorektor/plugin@2.0.1/ikorektor.min.js"
  integrity="sha384-SMLAiqw7jpZ61xRynO3oXgXXz6uHdOk9OS0aYJFR39SUMBT3uSC7+tV/Uz8fto4R"
  crossorigin="anonymous"></script>

Poszczególne ustawienia można od razu przetestować w formularzu testowym powyżej. Kod najlepiej umieścić w dolnej części strony, bezpośrednio przed znacznikiem </body>.

Dla popularnych systemów, takich jak WordPress czy phpBB, zostaną niebawem udostępnione dedykowane wtyczki, dzięki którym nie będzie konieczna ręczna ingerencja w kod strony.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sugestie, uwagi odnośnie działania pluginu, koniecznie daj znać.

Uwagi techniczne

fb