ładowanie
Liczba znaków: 0 / 5000

Pakiet jest aktywny ().

Tekst poprawiony...
  • Poprawionych błędów: 0
  • Sprawdzonych znaków dzisiaj: 0 / 20 000
  • Wykonanych korekt dzisiaj: 0 / 20

Jak się pisze: na prawdę czy naprawdę?

Choć pisownia rozłączna „na prawdę” w pewnym znaczeniu jest poprawna, to najczęściej chodzi o popularną partykułę „naprawdę”, którą zapisujemy łącznie.

Językowe dylematy...

na pewno czy napewno? każe czy karze? wogóle czy w ogóle? z powrotem czy spowrotem? odemnie czy ode mnie? bezemnie czy beze mnie? na prawdę czy naprawdę? po prostu czy poprostu?