ładowanie
Liczba znaków: 0 / 5000

Pakiet jest aktywny ().

Tekst poprawiony...
  • Poprawionych błędów: 0
  • Sprawdzonych znaków dzisiaj: 0 / 20 000
  • Wykonanych korekt dzisiaj: 0 / 20

Jak się pisze: każe czy karze?

Korektor pisowni w tak przedstawionym przykładzie nie poprawił żadnego słowa, ponieważ zarówno wyraz „każe”, jak i „karze”, są słowami poprawnymi. Ewentualne błędy musimy rozpatrywać w odniesieniu do danego kontekstu zdania. Przykłady:

Szef każe mi zostać po godzinach.
Przestępca dobrowolnie poddał się karze.

W pierwszym zdaniu mamy do czynienia z formą czasownika „kazać”. Drugi przykład przedstawia użycie odmiany rzeczownika „kara” w celowniku. Pisownię „karze” wybierzemy także, gdy odmieniamy czasownik „karać” w 3. osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego:

Policja karze za brak maseczek.

Językowe dylematy...

na pewno czy napewno? każe czy karze? wogóle czy w ogóle? z powrotem czy spowrotem? odemnie czy ode mnie? bezemnie czy beze mnie? na prawdę czy naprawdę? po prostu czy poprostu?