Informacje

iKorektor to internetowe narzędzie, które sprawdza tekst w języku polskim pod kątem błędów językowych i automatycznie poprawia ewidentne błędy ortograficzne, interpunkcyjne, typograficzne, literówki, uzupełnia polskie znaki diakrytyczne itp.
Z iKorektora można skorzystać za pomocą następujących narzędzi:

Kolorowe oznaczenia w poprawionym tekście

Opcje oznaczeń

Powyższe opcje są widoczne po najechaniu kursorem na dane oznaczone kolorem słowo (lub tapnięciu na urządzeniu mobilnym).

Wskazówki

Błędy korekty

Błędy w tekście

Jeśli proces korekty przebiegł prawidłowo, lecz w poprawionym tekście wystąpił błąd (czy to z powodu niewłaściwej korekty, czy też niewykrycia przez narzędzie oczywistego błędu), możesz zgłosić ten fakt używając opcji „Zgłoś błąd korekty”. Pomagasz w ten sposób w ulepszaniu narzędzia – dzięki!

Problemy z wykonaniem korekty

Jeśli nie udało się wykonać korekty, przyczyny mogą być następujące:

Limity użycia

Standardowe limity użycia narzędzia dla użytkownika: Powyższe limity mogą ulegać zmianom, a także różnić się w zależności od danego narzędzia iKorektora (mogą być nałożone także inne limity, jak np. globalny limit użycia pluginu na stronie). Zwiększenie limitów umożliwiają pakiety iKorektorPro.

Polityka prywatności

iKorektor nie gromadzi tekstów przesyłanych do korekty. Więcej o polityce prywatności znajdziesz w regulaminie.