ładowanie

Po prostu czy poprostu?

Wyrażenie „po prostu” to jedno z najczęściej używanych zwrotów w języku polskim, które służy do wyrażania prostoty, klarowności lub bezpośredniości w danym zdaniu lub kontekście. „Po prostu” piszemy osobno, odzielając „po” od „prostu”. Warto odnotować, że wyraz „prostu” nie funkcjonuje nigdy samodzielnie, a tylko właśnie w zwrocie „po prostu”. Przykłady poprawnej pisowni: ✅ Rozwiązanie jest po prostu genialne.Po prostu przyszedłem, żeby cię odwiedzić.Po prostu zapisz oddzielnie, a na pewno nie popełnisz błędu. Wyrażenie „po prostu” może być używane w różnych kontekstach, aby podkreślić brak zbędnych ozdobników lub skomplikowanych wyjaśnień. Może też służyć do wyrażenia prostoty w zachowaniach lub działaniach.

« Lista błędów