ładowanie

Odemnie czy ode mnie?

Wyrażenie „ode mnie” jest stosunkowo proste, ale warto poznać kilka zasad, aby używać je poprawnie w kontekście językowym. Jest to zwrot, który często występuje w korespondencji czy komunikacji międzyludzkiej. „Ode mnie” zapisujemy oddzielnie, oddzielając słowo „ode” od „mnie”. Nie należy stosować pisowni jako jednego słowa „odemnie” – jest to błąd ortograficzny. Warto odnotować, że słowo „ode” jest odmianą przyimka „od” i jego użycie jest możliwe tylko z „mnie”, a także kilku tradycyjnych i regionalnych połączeniach, np. „ode drzwi”, „ode złego”. Przykłady poprawnej pisowni: ✅ Ten prezent jest ode mnie.Wysłałem Ci e-mail z informacjami ode mnie.To pytanie naprawdę nie jest ode mnie, ktoś inny je zadał. Wyrażenie „ode mnie” używamy, aby określić, że coś pochodzi od konkretnej osoby lub jest jej inicjatywą. Może być stosowane w kontekście dawania prezentów, wyrażania opinii, udzielania informacji lub odpowiedzi na pytania.

« Lista błędów