ładowanie

Na prawdę czy naprawdę?

Wyrażenie „naprawdę” jest powszechnie używanym zwrotem w języku polskim, które wyraża pewność, autentyczność lub zdziwienie w kontekście danego zdania lub pytania. Choć pisownia rozłączna „na prawdę” w pewnym znaczeniu jest poprawna, to najczęściej chodzi o popularną partykułę „naprawdę”, którą zapisujemy łącznie. Nie stosujemy spacji ani łącznika. Przykłady poprawnej pisowni: ✅ To jest naprawdę interesujące.To naprawdę nie jest ode mnie.Naprawdę nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Przykład z pisownią rozdzielną (rzadko): ✅ Nie można obrażać się na prawdę. Wyrażenie „naprawdę” może pełnić różne funkcje w zdaniach. Może służyć do potwierdzania pewności, wyrażania zdziwienia lub emocji, a także do pytania o autentyczność czy prawdziwość jakiegoś twierdzenia.

« Lista błędów