ładowanie

Bezemnie czy beze mnie?

Wyrażenie „beze mnie” to często używany zwrot w języku polskim, który wyraża stan, w którym ktoś jest nieobecny lub nie uczestniczy w danej sytuacji lub działaniu. „Beze mnie” piszemy oddzielnie, oddzielając słowo „beze” od „mnie”. Pisownia jako jednego słowa „bezemnie” jest błędem ortograficznym. Warto zauważyć, że wyraz „beze” jest odmianą przyimka „bez”, której użycie możliwe jest tylko z zaimkiem „mnie”. Przykłady poprawnej pisowni: ✅ To spotkanie odbyło się beze mnie.Wszystko działo się beze mnie.Beze mnie to się w ogóle nie uda. Wyrażenie „beze mnie” używamy, aby wyrazić nieobecność lub brak zaangażowania w daną sytuację. Może być stosowane w różnych kontekstach, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

« Lista błędów